Self8 Love

Emma Wåhlin examenswebb2019-mode

Emma Wåhlin

En individs olika personor; hur en iscensätter sig själv baserat på emotionella tillstånd, sociala koder, objekt och kontexter.

I reaktion mot en upplevd, standardiserad form för uttryck och självrepresentation önskar jag att tillföra något äkta, lekfullt och gränsöverskridande. Kollektionen visualiserar tankar kring frihet, styrka och sårbarhet samt deras kroppsliga lokalisering. Jag experimenterar med symboler och stereotyper, objekt som emotionella triggers som fyller olika självbyggande funktioner. 

Kollektionens silhuetter finner kraft i en djurisk natur med olika fokus, tre vagare i relation till ett mer dominant, med kroppens torso, vader och armbågar i förhållande till en injicerad och historiskt konstruerad rumpa. Ett försök att förvränga kroppens realistiska proportioner, ändra både bärares och mottagares perception. Reflektioner, speglar och referenser till porträttering ska belysa en fri, stark och sårbar kärlek till jaget. Rätten att porträttera sig själv i önskad apparition. Self8 Love presenterar återhållsamt åtta variationer av en individ.

Kontakt:
emmawohlin@gmail.com
+ 46 73 508 40 44
instagram.com/e_el_vy_w

Tack till:
Alexander Krantz, Kristoffer Banks, Emma Serner, Yanis Dorey, Kerstin Bedinger, Britta Knuutila, Anita Wåhlin och Margareta Sundström.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera