Emily Duff – Materialize

Examensprojektet “Materialize” undersöker hur man kan skapa en dynamisk kollektion full av texturer och mönster genom olika hantverkstekniker. Poängen är att materialen ska stå i fokus och ge plaggen ett värde utöver det design värde de redan besitter och resultera i att de får en längre livslängd då man tenderar att vårda ägodelar som man ser ett högt värde i. 

Jag använder mig av tekniker som vävning, tuftning och målning för att skapa mina material och till så stor mån det har gått har jag använt second hand garner och textilier i tillverkningen.

The graduation project “Materialize” explores how one can create a dynamic collection full of textures and patterns using various crafting techniques. The focus is on highlighting the materials themselves and giving the garments a value beyond their design value, resulting in a longer lifespan as people tend to take better care of items they perceive as high-value possessions.

I’m using techniques such as weaving, tufting and painting to create my materials and to the greatest extent possible I’ve used second hand yarns and textiles in the production.

E-mail: emilyaduff1@gmail.com
Instagram: @emiagn


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera