Starka Kvinnor

Emelie Maxdotter examenswebb2019-vk

Emelie Maxdotter

Vad innebär det att vara en ”stark kvinna”? Vilka kvinnor är det som beskrivs som ”starka kvinnor”?

Genom en visuell gestaltning av styrka presenteras en tolkning av begreppet som är ett alternativ till den dominerande. Resultatet är ett interaktivt pussel som uppmuntrar till reflektion kring vad som menas med att vara stark.

Jag har genom samtal och intervjuer med styrkelyftare och kroppsbyggare diskuterat fysisk styrka. Hur tränas en kropp stark, vad gör träningen med kropp och medvetande och hur uppfattas en kvinnlig kropp som ser stark ut?

Kontakt:
emelie.maxdotter@gmail.com
+ 46 72 700 68 48
www.maxdotter.se

Tack till:
Frida Wik, A. Svensson, Bodel Johansson och Brita Lindvall.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera