Eliot Siekkinen Lydéen – Seed Garden

beckmansexamen2023/vk-2023/

Ett samspel mellan en formgivare och artificiell intelligens där handgjorda originalverk vidareutvecklats genom AI-verktyg för att bilda collage. Metoden påminner om ”vikgubbar”, en kreativ lek där man i turordning skapar en bild inspirerad av den föregående. Bakom verken synliggörs processen och fördelningen mellan original och genererade bilder. Projektet utforskar AI som kreativ medskapare och inspirationskälla för oväntade visuella utfall.

A collaboration between a designer and artificial intelligence where handmade original works are developed using AI tools to form collages. The method is reminiscent of ”exquisite corpse”, a creative game where each image is made in turns, inspired by the previous one. Behind the works, the process and distribution between original and generated images are made visible. The project explores AI as a co-creator and source of inspiration for unexpected visual outcomes.

E-mail: eliot.marlon.sl@gmail.com
Instagram: @eliotlydeen
Webbsida/Website: https://eliotlydeen.com


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera