Elin Åkerfeldt – Flora

Vulvasmärta drabbar många unga kvinnor, ändå är det något vi knappt pratar om. Flora är på många sätt en helt vanlig stol, men samtidigt ovanlig. I mitt projekt bjuder jag in till en tanke om hur vi enkelt kan skapa en design som är både underlättande och inkluderande utan att ta bort produktens estetiska värde.

Vulvar pain affects many young women, yet it’s something we barely talk about. Flora is in many ways a completely ordinary chair, but at the same time, it’s unique. My project showcases how it’s possible to create a relieving and inclusive design without sacrificing the product’s aesthetic value.

E-mail: elinakerfeldt@gmail.com
Instagram: @elinakerfeldt

Tack till/Thanks to: Tack till Elmo Sweden AB, Joel Rikardsson och Lotten Byrne på Tapetseriet Stockholm AB


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera