Edward Ström – Grand Tour

beckmansexamen2023/vk-2023/

Grand Tour är ett utforskande av skärmdumpen som metod för att dokumentera och samla in bevis för vår omvärlds existens. Genom att likställa skärmdumpen med kamerans fotografier är Grand Tour också ett försök att placera mig själv i fotografiets historia i en tid där det verkliga och virtuella smälter samman mer för var dag som går.

Grand Tour is an exploration of the screenshot as a method for documenting and collecting evidence of our world’s existence. By equating the screenshot with the camera’s photographs, Grand Tour is also an attempt to position myself within the history of photography in a world where the real and virtual are increasingly merging.

E-mail: edward.strom@me.com
Instagram: @edwardstrom
Webbsida/Website: edwardstrom.com

Tack till/Thanks to: ASSO, Mathias Dag Lindahl, Tilda Ragnartz


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera