Miljömedborgare

Daniel Thor examenswebb2019-vk

Daniel Thor

Går det attuppmuntra barn till att vara aktiva i kampen för ett bättre klimat utifrån en idé om ett miljömedborgarskap? Kan barnens engagemang och entusiasm dessutom smitta av sig på oss vuxna?

Trots fler och fler larmrapporter, som visar på en förvärrad situation för klimatet, är vi vuxna inte fullt benägna att anpassa oss och förändra våra sedan länge inlärda levnadsmönster. 

Genom att skapa miljömedborgarmärken för barn syftar det här projektet till att uppmuntra en ny generation miljövänner till att växa upp och leda förändringen mot en bättre värld. Med en ökad medvetenhet om hur vi lever och vad vi kan göra för att påverka naturen kan vi skapa förutsättningar för en hållbar livsstil.  

Förhoppningen med miljömedborgarmärkena är att utbilda, skapa delaktighet och uppmuntra barn till att känna sig stolta när de värnar om klimatet.  

Till alla vuxna, förbered er för att leva mer hållbart för här kommer en ny generation miljömedborgare.

Kontakt:
k.daniel.thor@gmail.com
+ 46 73 357 25 97


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera