Ensamheter

Carl Cavallius och Jonathan Jervelind examenswebb2019-vk

Carl Cavallius och Jonathan Jervelind

Ensamheter är ett projekt som lyfter fram ensamhetens mångsidighet. Genom att nyansera bilden av ensamhet kan vi bryta skammen och öppna upp för samtal.   

Ensamhet är ett utbrett folkhälso- och samhällsproblem. Det finns många typer av ensamhet. Den drabbar unga och gamla såväl som nyblivna föräldrar och personer i relationer. 

Ensamhet resulterar i både psykiska och fysiska men. Trots detta så vågar vi sällan prata om den på grund av skam. Därför lever många i tron att de är ensamma om sin ensamhet. 

Ensamheter är ett projekt som ämnar nyansera bilden av ensamhet i syfte att bryta skammen och öppna upp för samtal. Ensamheter fungerar som ett levande digitalt uppslagsverk. Det är en samling av fakta, berättelser och platser som relaterar till ensamhet. På hemsidan kan vem som helst ta del av andras ensamheter eller dela med sig av sin egen. 

I projektet har vi frågat oss själva hur abstrakta känslor som ensamheter kan visualiseras, kategoriseras och kommuniceras. Det har resulterat i att vi arbetat med motsättningar i objekt och rörelser i olika uttryck. Så som att ett annars statiskt material får liv och växer sig större i ett trång utrymme – den där klumpen i magen vi inte riktigt kan beskriva.   

Kontakt:
carl.cavallius@gmail.com
+ 46 70 486 50 36
carlcavallius.se  

jonathan.jervelind@gmail.com
+46 76 831 68 30
jonathanjervelind.com   

Tack till: 
Aron Kullander och Ida Wessel.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera