Carl Folkesson – Symbiotic Waste

Genom att kombinera återkommande restmaterial från olika företag i en och samma produkt vill jag skapa en småskalig industriell symbios inom Gnosjöregionen. Symbiotic Waste är fem exempel på att omvärdera avfall och se möjligheter i både form och material. Valet av plats utgår från mina rötter i området och dess historia av samverkan mellan industrier. 

By combining recurring waste materials from different companies into a single product, I want to create a small-scale industrial symbiosis in the Gnosjö region. Symbiotic Waste is five examples of re-evaluating waste and seeing opportunities in form and material. The location choice is based on my roots and the area’s history of industry collaboration.

Kontakt: folkesson.carl@gmail.com
Instagram: @carlfolkesson.se
Portfolio

Tack till: Anki Hansson – Värnamo Näringsliv
Carl Ottosson – Norrebo Träindustri
Daniel Pettersson – Gårö Plåt
Freddie Johnsson – Rydaholms Stenhuggeri
Hasse Wickström – Vindo
Henrik Nyholm – Formenta
Jakob Törefors – Hang On
Jörgen Carlsson – Carlsson Smide
Kjell-Ove Gunnarsson – Gunnars Tråd
Madelene Scott – Horda Stans
Mats Grennfalk – Swedese
Pelle Hjälmkvist – BS Rörbockning
Roger Åström – PLS Truck Bodies
Stefan Knutsson – Finnvedens Smide
KI Metal Solutions


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera