Yours Truly

e examenswebb2019-mode

Benedicte Eggesbø

Behold! I am Venus! I was born from the foam of the sea. I am a Goddess!!!!!

Denna kollektion är en undersökning av relationen mellan en betraktare och den betraktade. Med avstamp i detta vill jag diskutera kvinnan som en konstruktion och hur feminina attribut förknippas med idén om kvinnlighet. Jag försöker förstå samspelet mellan en kropp, symboliska objekt och hur vi ser och blir sedda.

En viktig referens är Salvador Dalís installation Dream of Venus från 1939, där besökaren passerade mellan ett par skulpterade kvinnoben in i Dalís värld med kvinnor som gestaltade hans dröm om Venus. Dalís kvinnor var iförda underkläder – ett litet stycke tyg, men med stor förmåga att påverka hur en kropp betraktas.  

Syftet med kollektionen är att visualisera någonting rått i ett utforskande av material och form relaterat till kropp. Genom att använda mig av bilder från bland annat Dalís verk vill jag föra en diskussion kring vem som äger ett uttryck och vilken roll en avsändare har i hur vi uppfattar ett verk eller en gestalt.

Kontakt:
benedicteggesbo@gmail.com
+ 46 70 415 30 88)
instagram.com/benedicteeggesbo

Tack till:
Ronja Berg, Isabelle Larsson Knobel, Anders Haal, Linnea Sjöberg, Charlotte Svinevit, Leo Björklund, David Brask och Emma Alvin.

Filtrera