Embodied Dysmorphia

Anne Skoug Obel examenswebb2019-form

Anne Skoug Obel

Produkter påverkar vår mentala hälsa och våra sociala normer. Genom en interaktiv spegel vill jag utforska självbild och idealbild.

Jag har själv kämpat med min självbild. Jag har sett hur starka samhällets olika normer är och vilka jag vill bekämpa. Det finns ett tabu kring att prata om depression, ångest, självbild, idealbild, självförtroende och så vidare. Jag vill belysa dessa problem, så att andra kan bli mer bekväma med sig själva eller lära sig mer om sina problem. Om idealnormen försvinner, kan vi då bli mer bekväma med oss själva, oavsett vilken kropp vi har?

Jag har skapat en interaktiv spegel som förvränger användarens spegelbild ju närmare man tittar på sig själv. Det ska göra att man snarare fokuserar på färger, texturer eller små abstrakta former än på den förväntade spegelbilden. Eftersom spegelbilden blir mer förvrängd ju närmare man tittar på sig själv, ska man bli mer dissocierad med sin spegelbild och kanske inse att man är mer än sin egen reflektion.

Kontakt:
anne.skoug.obel@gmail.com
+ 47 94 89 38 67
instagram.com/annie.script4

Tack till:
STHLM Mattor.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera