Anna Lastro – Office Attire/Office Satire

Jag har skapat en modekollektion där utgångspunkten är att undersöka kvinnans roll på arbetsplatsen genom linsen av stereotyper och fantasier i klassisk kontorsmiljö. Jag har använt temat som kreativ utgångspunkt för min designprocess som till sin natur är idé- och associationsdriven. Min avsikt som designer är att humanisera den arbetande kvinnan och ge henne agens, klä en individ som, med självdistans och ett visst mått av ironi, medvetet navigerar en minerad miljö.

I have created a fashion collection where the starting point is to examine the role of women in the workplace through the lens of stereotypes and fantasies in a classic office environment. I have used the theme as a creative starting point for my design process, which is by its nature idea- and association-driven. My intention as a designer is to humanize the working woman and give her agency, to dress an individual who, with self-distance and a certain amount of irony, consciously navigates a mined territory.

E-mail: lastroanna@gmail.com
Instagram: @annalastro
Webbsida/Website: https://beckmans.se/portfolio/anna-lastro/


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera