Anna Ericsson Hybbinette – Förgätmigej

beckmansexamen2023/vk-2023/

Farmor har varit verksam som designer och väverska sedan mitten av 80-talet men inte tagit den plats i rampljuset hon förtjänar. Boken framhäver en dold konstnär och skapar samtidigt en dialog mellan två designyrken. 

Förgätmigej tar upp berättelsen om tiden innan, under och efter mattorna gör entré. 

My grandmother has been designing and weaving rugs since the mid-80s but has not received the recognition she deserves. The book highlights a hidden artist while creating a dialogue between two design professions.

Förgätmigej narrates the story of the time prior to, during and after the rugs make their entrance.

E-mail: Annaericssonhybbinette@gmail.com
Instagram: @ae.hybbinette
Webbplats/Website: Annaericssonhybbinette.com

Tack till/Thanks to: Vandra Rugs, Dominik Huber, SN7


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera