Förlorad i minnen

e examenswebb2019-vk

Anders Lindén

En utställning om att efter- och återskapa förlorade minnen. Genom ett experimentellt utforskande med hjälp av hypnos, fotografier och dofter har fem stycken souvenirer skapats som fångar min resa tillbaka till upplevelser och ögonblick från min barndoms semesterresor.

Kontakt:
juniordazed@gmail.com
+ 46 762 43 61 75

Tack till:
Anna Irestig, Linda Shamma och Katarina Ranung.

Filtrera