The Pill

Agnes Vannerus Lindblom examenswebb2019-vk

Agnes Vannerus Lindblom

The Pill är en kampanj för ett fiktivt manligt könshormonellt preventivmedel som kan lanseras i dagsläget, men av samhällsstrukturella anledningar görs inte det. 

Studier visar att personer som tar kvinnliga könshormonella preventivmedel har en ökad risk för bland annat depression och nedsatt sexlust. Genom att inte lansera de manliga könshormonella preventivmedel som har forskats fram sedan 1970-talet, värderar det patriarkala samhället cis-mäns välmående, hälsa och sexlust högre än kvinnors och transpersoners.

Utifrån undersökningar, studier och intervjuer med forskare samt barnmorskor har jag undersökt varför marknaden ser ut som den gör och hur de olika könen tänker kring ansvar om preventivmedel. 

Karaktären Dick växte fram av de insikter jag fick under arbetets gång. Dick speglar den ojämställdhet som råder i frågan för att ifrågasätta samhällsstrukturer, ansvar och attityder kring preventivmedel.

Kontakt:
agnes.vannerus@gmail.com
+46 70 497 10 94
agnesvannerus.com

Tack till:
Brita Lindvall Leitmann, Emma Ericsson, Oskar Pernefeldt, Kristina Gemzell Danielsson, Birgit Linderoth, Studio Rex, Dagsljus, Urban Print och Photowall.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera