Mada

Adam Swärd examenswebb2019-mode

Adam Swärd

Mada representerar det självförverkligande som vi kan genomföra i form av beklädnad. Mada är mitt självförverkligande.

Projektet Mada grundar sig i min egen utveckling som individ och vad det innebär att fritt kunna uttrycka vem man är, utan att förhålla sig till sociala konstruktioner i omgivningen. Jag vill visa hur jag har byggt upp mig själv med estetiska medel och blivit min egen musa. Mada är mitt sätt att berätta att du kan bli den du vill vara. Det är en uppmaning till självförverkligande lika mycket som till personlig frigörelse.

Mitt mål med projektet är att ifrågasätta rådande könsnormer genom att leka med textilier och använda kroppens sensualitet som uttryck. Men framför allt vill jag lyfta upp individer som mig själv och andra som identifierar sig utanför rådande normer. Placera karaktären Mada på andra och manifestera att alla kan skapa sig själva. Förflytta bäraren till en värld av glitter, pärlor och siden. 

Jag identifierade Mada i mig själv och bejakade hen. Det är ett sätt att hylla sig själv och ett ifrågasättande av de normer som hindrar oss från att se oss själva som helt fria.

Kontakt:
adamswaard@gmail.se
+ 46 76 711 92 00
www.adamsward.se
instagram.com/_adamsvaerd

Tack till:
Marina Kereklidou, Tim Mårtensson, Nathalie Simone-Bespoke, Ruth-Hannah, Inga-Britt Swärd och Michelle Klemendz.

Filtrera