Studenterna bakom examensidentiteten Time Well Spent

Beckmans examen2021 och visuell kommunikation

Årets examensidentitet, Time Well Spent, är skapad av Isabelle Sjö, Ivan Gedin, Lisa Åsberg och Lova Nyblom som alla går sista året på programmet Visuell kommunikation. Här berättar de om konceptet!

EXAMENSWEBB

FILM & TALKS

TIME WELL SPENT VINNER SILVER I RESUMÉS ”MÅNADENS DESIGN”

Hur kom ni fram till ert koncept?

– Som grupp ville vi hitta ett starkt tema redan från första början – konceptet var tvunget att föregå formen. Vi började snabbt att diskutera tid som en självklar faktor i all sorts designarbete: briefer, tidsplaner, kostnadsuppskattningar, timpris, torktiden för trälim, antal timmar spenderade i InDesign, antal sömnlösa nätter innan en stor presentation. Listan fortsätter och kan göras lång.

– Helt enkelt var vår utgångspunkten tid, som praktisk parameter men också som ett filosofiskt inslag i våra liv som formgivare. Genom att utforska temat genom film, samtal och utställningskoncept vill vi ställa frågan till oss själva och besökaren om tid och design har en självklar relation. Hur stor roll har tid när det handlar om fritt skapande, kreativitet och den hårda verkligheten? Får design värde genom tid, vare sig den är kort eller lång? Hur förhåller vi oss till nu och då, för att skapa design som är till för nuet? Vi hoppas att kunna lyfta designens självklara roll i samhället under årets utställning och vara relevanta i allt från koncept till form och kommunikation i tiden vi lever i.

Berätta om er vision för det visuella uttrycket! 

– Vårt designval tog sig uttryck i tid och rum – bokstavligen. Genom identiteten finns de representerade här och var, bland annat som kuben och kvadraten i filmerna. Cirkeln och trekvartssymbolen i det grafiska mönstret. Den delade skärmen i våra Talks som ett nu (studenten) och då (alumnen). 

– Dessa har blivit hörnpelare i vår identitet och är genomgående genom konceptet. De går att återfinna i allt från set design i filmerna till det grafiska mönstret, logotypen, webbsidan och trycksaken. Estetiken kommer från vår diskussion om “tidlös” design och uttrycket är ett resultat av detta med associationer till modernism, sextiotal och tydlig geometri.

Vad har varit mest utmanande med projektet?

– Att hitta en form som samtidigt tar plats som den inte inkräktar på studenternas examensarbeten, i kommunikation och utställningssammanhang. Sen så är det ju alltid en uppförsbacke att få det att gå ihop med budget och vision i skolprojekt. Däremot är vi stolta att ha lyckats skapa många samarbeten och hitta sponsorer som trott på projektet och bidragit med stöd, hantverk och kunnande. Och såklart att hitta tid!

Vad tar ni med er för lärdomar av det här projektet? 

– Att ett designkoncept mår bra av tid, att få andas, och få växa till sig. Formen landade inte förrän ganska sent i projektet, vilket vi tror har varit till fördel. Rätt och slätt: väl spenderad tid.

Nyheter
Tack för i år!

Tack för i år!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera