Välkomna till årets examensklass i Visuell kommunikation. I år på en ny plats och nya förutsättningar i form av verkstäder och platser att skapa. Den gamla gasfabriken har nu blivit allt annat än en fabrik, om man ser en fabrik som en plats för strömlinjeformad och effektiv produktion. Här produceras andra saker, visioner, kunskap och processer. Istället för strömlinjeformade är processerna krokigare och mer utforskande. Och alltid spännande och kunskapande för alla inblandade: studenter som lärare. De många val som kännetecknar en designprocess är ständigt närvarande, ibland svåra att ta, men leder alltid framåt. Fram till den punkt då vi äntligen kan välkomna dig som besökare ut till vår fabriksbyggnad där 15 utforskande, experimenterande och roliga projekt givits form.

Samira Bouabana – Programansvarig Visuell kommunikation

Welcome to this year’s graduating class in Visual Communication. This year, we are in a new location with new opportunities in the form of workshops and spaces to create. The old gas factory has now become anything but a factory, if one sees a factory as a place for streamlined and efficient production. Here, other things are produced – visions, knowledge, and processes. Instead of streamlined, the processes are more winding and explorative. And always exciting and educational for all involved: students as well as teachers. The many choices that characterize a design process are constantly present, sometimes difficult to make, but always lead forward.
Until the point when we can finally welcome you as a visitor to our factory building, where 15 exploratory, experimental, and fun projects have taken shape.

Samira Bouabana – Program Director, Visual Communication


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera