Samtidigt som det pågår en debatt om AI så har många av årets avgångsstudenter på Modeprogrammet valt att bevara och utveckla hantverk i sina examensarbeten.
Det handlar både om olika tekniker och materialframtagning.
En del har också arbetat med återanvändning i sina kreationer där gamla kläder som blir nya plaggdelar eller överblivet material blir något helt nytt. Flera av studenternas examensarbeten handlar även om människan; som vän, i en arbetsmiljö, om var och ens integritet och/eller överlevnad. 

Allt detta kan sammanfattas med ordet omtanke. Det handlar ju om att minska klädkonsumtionens miljöpåverkan, att värna om hantverk liksom att tänka på sina nästa.
Som alltid på Beckmans Mode, på ett högst personligt och i tiden relevant vis.

Pär Engsheden – Programansvarig Mode

While there is an ongoing debate about AI, many of this year’s graduates in the Fashion program have chosen to preserve and develop craftsmanship in their degree projects.
This involves different techniques and material production. Some have also worked with recycling in their creations, where old clothes become new garment components or leftover materials are transformed into something completely new. Several of the students’ degree projects are also about humans; as friends, in a work environment, concerning each person’s integrity and/or survival.

All of this can be summarized by the word ”thoughtfulness”. It is about reducing the environmental impact of clothing consumption, preserving craftsmanship, and considering others. As always at Beckmans Fashion, in a highly personal and timely relevant way.

Pär Engsheden – Program Director, Fashion 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera