Utställningen pågår: 17–23.05.23
Vernissage: 17 maj kl 16.00 – 20.00
Agavägen 54, Lidingö

Övriga öppettider:
18–19 maj kl  12.00-19.00
20–21 maj kl 11.00-16.00
22–23 maj kl 12.00-19.00

Gratisbuss avgår till Beckmans utanför Nobis hotel, Norrmalmstorg:
18–19 maj: kl 12.00, kl 15.00 & kl 17.00
20–21 maj: kl 11.00 & kl 13.00
22–23 maj: kl 12.00 & kl 15.00 & kl 17.00

Exhibition dates: 17th to 23rd May 2023
Opening reception: 17th May from 16:00 to 20:00
Agavägen 54, Lidingö

Other opening hours:
18th-19th May: 12:00-19:00
20th-21st May: 11:00-16:00
22nd-23rd May: 12:00-19:00

A free bus depart to Beckmans outside Nobis Hotel, Norrmalmstorg:
18th-19th May: 12:00, 15:00, and 17:00
20th-21st May: 11:00 and 13:00
22nd-23rd May: 12:00, 15:00, and 17:00

Tack till/Thanks to
Press

All Schools should be art schools.   Bob and Roberta Smith

Det finns mycket att förhålla sig till för en designer, från cirkulär ekonomi till AI. Att 3D-printa ett hus är vardag, liksom att klä sig i Balenciaga från topp till tå, åtminstone i videospelet ”afterworld: the age of tomorrow”. Vid en techmässa med fokus på framtiden ställdes nyligen frågan: Tänk om en AI vinner en Oscar för bästa regissör? Byt ut ”om” till ”när”. Samlat betyder det att framtiden är ljus för Beckmans examinerade designers från Form, Mode och Visuell kommunikation, utbildningar som vilar på konstnärlig grund. Sällan har kreativa hjärnor och hantverkskompetens varit viktigare, utan det inga nya innovationer. Så det är bara att hålla med Bob & Roberta Smith (om du inte vet: fråga ChatGPT)!

Karina Ericsson Wärn
Rektor Beckmans Designhögskola

There is a lot for a designer to consider, from circular economy to AI. 3D printing a house is commonplace, as is dressing head-to-toe in Balenciaga, at least in the video game ”afterworld: the age of tomorrow”. At a tech fair focused on the future, the question was recently asked: ”What if an AI wins an Oscar for best director?” Replace ”if ” with ”when”. Taken together, this means that the future is bright for Beckmans’ graduates from the Product Design, Fashion, and Visual Communication programs, which are based on artistic foundations. Creative minds and craft skills have rarely been more important, without them, there can be no new innovations. So, in agreement with Bob & Roberta Smith (if you don’t know: ask ChatGPT).

Karina Ericsson Wärn
Vice-Chancellor, 
Beckmans College of Design

Form

Form

Formprogrammet på Beckmans har produktdesign som huvudämne och inkluderar närliggande designrelaterade ämnen.
Mode

Mode

Samtidigt som det pågår en debatt om AI så har många av årets avgångsstudenter på Modeprogrammet valt att bevara och utveckla hantverk i sina examensarbeten.
Visuell kommunikation

Visuell kommunikation

Välkomna till årets examensklass i Visuell kommunikation. I år på en ny plats och nya förutsättningar i form av verkstäder och platser att skapa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera