beckmansexamen2023

News
Examenswebben är öppen!

Examenswebben är öppen!

På https://beckmans.se/examen2023/ hittas årets examensarbeten från studenterna vid kandidatprogrammen Form, Visuell kommunikation och Mode. Läs mer

Subscribe to our newsletter
Filter