ECHE,Erasmus Charter for Higher Education-certifikat & EPS,Erasmus Policy Statement

Beckmans Designhögskola har beviljats Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, av den Europeiska kommissionen.
ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta i Erasmus+.

ECHE ger Beckmans Designhögskola rätten att ansöka hos Universitets- och högskolerådet om stipendiemedel för utbyte
av studenter och personal, men också för studentpraktik och medel för olika typer av projektsamarbeten.

Certifikatet finns att hitta här:

Engelsk ECHE
Svensk ECHE

Erasmus Policy Statement:

Engelsk EPS


Subscribe to our newsletter
Filter