Karolina Pettersson – Och solen har sin gång

Examenskollektionen Och solen har sin gång, gestaltar hur längtan efter ett metafysiskt hem, utmynnar i en aktivt skapande handling för att närma sig det efterlängtade – här symboliserat i Gotlands skapelseberättelse. 

The graduate collection And the Sun also Rises, portrays how longing for a metaphysical home, results in an artistic movement to obtain what’s sought for  –all symbolized through Gotland’s creation myth.

E-mail: ingakarolina@gmail.com
Instagram: @ingakarolinapettersson
LinkedIn

Tack till/Thanks to: Torsti Kiwi, Kiwi Furs, Stockholm, Klara Tyg & Garn, Stockholm, Wonderland Tissues, Nice, France, La Bidouillerie, Cuxac D’aude, France, Robin Mustonen, Raw Moon Studio, Stockholm, Johan Mott, Johan Mott, Stockholm, Andrea Reschia, Reschia

Fårbönder: Ylva Gottberg, Kräklingbo Tings, Gotland, Maria Eriksson, Skinnarve gård, Gotland

Handstickare: Rikard Ottosson, Nås, Kerstin Gustafsson, Tranås, Marika Pettersson, Gotland, Anna Svensson, Stockholm


Subscribe to our newsletter
Filter