Imad Benkabbou – Stainless Steel Speaker

Högtalare har en extremt central roll i våra vardagsliv, trots det är utbudet snävt. I mitt examensarbete har jag utmanat dimensioner av form, material och dess möten på ett befriande och exklusivt sätt, men samtidigt valt att hamra inom industridesignens ramar. 

Tillsammans med Transparent har jag tagit  fram en högtalare till deras TS-serie. Högtalaren är skapad i rostfritt stål, ett långlivat och lättskött material. Designen är minimalistisk och lätt att personalisera.

Loudspeakers play an extremely central role in our lives, yet the available range is limited. In my degree project, I have challenged the dimensions of form, material, and their interactions in a liberating and exclusive way, but have also worked within the framework of industrial design. I aimed to create something different from the products we are used to.

Together with Transparent, I have developed a speaker for their TS series. The speaker is made of stainless steel, a long-lasting and easy-to-care-for material. The design is minimalistic and easy to personalize.

E-mail: imad.benkabbou@gmail.com
Instagram: @luffarschack

Portfolio: Figma
Samarbete: https://transpa.rent/en/
Spons: https://www.jobro.se/

Tack till/Thanks to: Per Brickstad på Transparent för ett lärorikt och kul samarbete. Jag vill även tacka Jobro Sheet Metal Technology som hjälpt mig producera högtalaren.


Subscribe to our newsletter
Filter