Fredrik Westin – Minneskartor

beckmansexamen2023/vk-2023/

Det fina med en stad är att den är fylld med mening för jättemånga olika människor. Vi är omgivna av människor och mening, men för det mesta så ser vi den inte. Det här projektet ämnar att frilägga meningen som finns i staden genom att redovisa handritade kartor producerade av människor i Stockholm. I insamlandet har jag ingått rollen som Kartograf och låtit främlingar bestämma en plats med personlig betydelse, för att sedan springa dit . En plats leder till en ny plats, och blir noder i ett system som kopplas ihop till en betydelsefull helhet. Verket består av boken, och vägmarkörer hämtade från kartorna.

A city is a place overflowing with meaning for many people, each with their unique perspectives and experiences. However, we often overlook the richness that surrounds us. This project aims to uncover and highlight the intricate tapestry of meaning that exists in the city by presenting hand-drawn maps created by individuals in Stockholm. As a cartographer, I have collected maps from strangers who selected a location of personal importance, which I then run to. Each place forms a node in a system that connects to create a greater sense of coherence and purpose.
The final work encompasses a book and waymarkers derived from these maps.

E-mail: fw.fredrikwestin@gmail.com
Instagram: @fredrik_work
Website: fredrikwestin.com


Subscribe to our newsletter
Filter