Cladding in (intimate) grief

Fo Phan exam web2019-mode

Fo Phan

Det dystra och mörka, det vackra i det bedagade och en hyllning till sorgen.

Jag har valt att arbeta med ett ämne som berör mig personligen och speglar ett sinnestillstånd jag befinner mig i. Det handlar om sorg och jag vill hitta ett sätt att föra in sorgen i en modekontext på ett respektfullt sätt. Det handlar också om att utforska sorg i förhållande till kulturella koder, min egen dubbla identitet. 

I kollektionen speglar varje look en persona med symboliska plagg och attribut. Varje look innebär också en förhandling mellan täckt och avtäckt; hur mycket av kroppen som får synas med hänsyn till kulturella normer och värderingar. Vad händer när mer konservativa miljöers krav på kroppslig integritet och värdighet möter modevärldens ofta hedonistiska och sexualiserade blottning av kroppen?  

Based on the topic of mourning and cultural considerations, I have chosen to work with a formal funeral dress, which I have deconstructed and recoded in a way that I consider worthy. Abstract interpretations of iris flowers - a feature of Chinese funerals - play an important role in the collection. What happens to the symbolism when the flower is placed in a new context? For me, grief is something intimate and it is not a given that it can be expressed in the realm of fashion.

Contact:
fophan@live.com
+ 46 76 058 63 29
fophan.com
instagram.com/fo.phan

Thanks to:
Linchao Zhang, Ali Akbari, Kemal Aviciikovic, Emelie Lundin, Tobex AB and Vagabond.

Filter