Emily Gullbo – Vad som förnimmes

Mitt koncept består av att gestalta några valda berättelser från den grekiska mytologin, där människans handlingar och känsloregister är tydligt skildrade. Dels genom sin överdrivenhet och dels genom dess motsats; i sagoberättandet. Överdrivenhet representerar i mitt gestaltande arbete tydlighet, medans sagoberättandet representerar det som är flytande – en sorts mystik.

My concept involves portraying selected stories from Greek mythology, where human actions and emotions are clearly depicted. This is done through 
exaggeration and through its opposite, in a fairy tale-like manner. Exaggeration represents clarity in my artistic work, while the fairy tale-like style represents that which is fluid – a kind of mysticism.

E-mail: emily.gullbo@gmail.com
Instagram: @emilygullbo


Subscribe to our newsletter
Filter