Anna Eriksson – Mellanrummen

beckmansexamen2023/vk-2023/

Mellanrummen utforskar konceptet att vara i mitten, både fysiskt och metaforiskt. I mitt examensarbete reflekterar jag över min personliga erfarenhet av att ständigt ockupera utrymmet mellan två andra delar. Mellan mina föräldrar. Mellan Sverige & Gambia. Mellan syskon, språk och generationer. Jag undersöker hur detta har påverkat mitt perspektiv och förståelse av min identitet, och varför den aldrig känts självklar. Jag fördjupar mig i ett par minnen och luckor som skapas av att vara i just mitten och det perspektiv som följer med det.

The spaces explore the concept of being in the middle, both physically and metaphorically. In my graduation project, I reflect on my personal experience of constantly occupying the space between two other parts. Between my parents. Between Sweden & Gambia. Between siblings, languages, and generations. I investigate how this has influenced my perspective and understanding of my identity, and why it never feels obvious. I delve into a few memories and gaps that are created by being in the middle and the perspectives that come with it.

E-mail: Annna_eriksson@hotmail.com
Instagram: @Annaerikssons

Tack till/Thanks to: Mariama Sambou, GRANIT


Subscribe to our newsletter
Filter