Design Dialogues | The Kinship Method

Beckmans konstnärlig forskning, form

Under HT21 presenterar vi en öppen föreläsnings- och samtalsserie om konstnärlig forskning från Beckmans Designhögskola. Först ut är projektet The Kinship Method den 5 oktober.

2017 inledde Beckmans en satsning på konstnärlig forskning som hittills resulterat i fem olika forskningsprojekt med kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation. Några av projekten har presenterats i olika format, bland annat på Nationalmuseum, Sven-Harrys konstmuseum och Rian Designmuseum. 

5 oktober föreläsning & samtal | The Kinship Method 

I projektet The Kinship Method utmanar fem formgivare sig själva och varandra genom att pröva nya metoder som skapar ny kunskap och ifrågasätter idéerna om hur design skapas. I förlängningen uppstår alternativa designerroller och fler sätt att producera design på. Projektet har initierats och drivits av Margot Barolo, designer och programansvarig för Form på Beckmans.

Den 5 oktober presenterar Margot Barolo sitt projekt och berättar hur hon har använt sig av det som ett medel för att belysa designerrollen och designproduktionen. Presentationen följs av ett samtal med Andreas Nobel, professor i möbeldesign vid Malmstens LiU, och en av de medverkande formgivarna i projektet, samt Maria Göransdotter, lektor i designhistoria och designteori vid Designhögskolan, Umeå universitet. Med utgångspunkt i The Kinship Method handlar samtalet om vikten av samspelet mellan teori och praktik, hur projektet påverkat den egna praktiken och hur en annan designhistoria kan bli möjlig om fokus flyttas från produkterna till designers och deras processer och därmed skapar nya vägar att göra design på.

Samtalet modereras av Salka Hallström, författare och journalist.

Tid, plats & anmälan

Tid: 5 oktober kl 16.15
Plats: Aulan, Beckmans Designhögskola, Brahegatan 10
Anmäl att du kommer här, så vi vet hur många vi blir.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera