Design Dialogues | Critical Fashion Project

Beckmans konstnärlig forskning

Den andra delen av Beckmans föreläsnings- och samtalsserie Design Dialogues handlar om vad kritiskt tänkande kan innebära på en designhögskola, där tonvikten ligger på designaktiviteten.

Maria Ben Saad, lektor i modeteoretiska ämnen samt ansvarig för avdelningen Konstnärliga och kontextuella studier, presenterar sitt projekt Critical Fashion Project som genomförts inom ramen för konstnärlig forskning från Beckmans. 

3 november | presentation och samtal  

Critical Fashion Project diskuterar modedesign som plats för kritisk reflektion, och vad det kan innebära för både teori och praktik. Centralt för undersökningen är begreppet critical fashion practice, som under senare år fått spridning inom akademin internationellt. Genom exempel från i första hand tidigare Beckmans-studenter, vill projektet visa hur det kritiska tänkandet kan ta sig uttryck i praktiken, med fokus på flytande, icke-binära genusuttryck. 

Projektet resulterade i en digital antologi, Critical Fashion: Reflections in Theory and Practice, som består av personliga essäer, visuella kommentarer och samtal. 

Den 3 november presenteras projektet kort av Maria Ben Saad som därefter tillsammans med Ada Swärd, Beckmans-utbildad designer och projektmedarbetare, deltar i ett samtal modererat av Ane Lynge-Jorlén, modevetare och ansvarig för talanginkubatorn Designers’ Nest i Köpenhamn.  

Tid, plats & anmälan

Datum: 3 november kl 16.15-17.15
Plats: aulan, Beckmans Designhögskola, Brahegatan 10
ANMÄL DIG HÄR 

Välkommen!

Om konstnärlig forskning på Beckmans 

2017 inledde Beckmans en satsning på konstnärlig forskning som hittills resulterat i fem olika forskningsprojekt med kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation. Några av projekten har presenterats i olika format, bland annat på Nationalmuseum, Sven-Harrys konstmuseum och Rian designmuseum. 

Under HT21 presenterar vi en öppen föreläsnings- och samtalsserie om projekten.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera