Nu är boken om The Kinship Method här

Beckmans konstnärlig forskning, form

Genom experiment, ”designterapi” och alternativa metoder genomfördes projektet The Kinship Method 2018-19. 

Nu har boken, med texter och dokumentation där medverkande formgivare berättar mer om tankarna och processen i projektet, kommit. Projektet ställdes ut på Sven-Harrys konstmuseum 2020. Under våren visas det också på Rian Designmuseum.

Bok att läsa som debattinlägg eller inspiration 

The Kinship Method utmanar fem formgivare sig själva och varandra genom att pröva nya metoder. Det är både en berättelse och ett exempel på hur ett praktikbaserat projekt kan skapa ny kunskap och bidra till att förändra designerrollen, samtidigt som det ifrågasätter idéerna om hur design skapas. Boken kan därför läsas som ett debattinlägg men också fungera som inspiration för alla som är intresserade av process, konstnärligt arbete och design.

Projektet ett medel för att utveckla nya idéer

Projektet är ett led i Beckmans satsning på konstnärlig ämnesutveckling och har initierats och drivits av Margot Barolo, programansvarig på Form. Hon har i sin tur bjudit in fyra designers knutna till Beckmans – Andreas Nobel, Erik Björk, Fredrik Paulsen och Mia Cullin till en slags designstafett. Samtliga designers fick i uppdrag att formge varsin stol som fick utgöra en första generation och som sedan skickades vidare till nästa designer i gruppen. Uppgiften var då att formge en ny stol där 20-40 procent av formen från den föregående stolen, formgiven, av någon annan, fanns kvar. Därefter upprepades processen ytterligare en gång samtidigt som varje generation stolar kulminerade i att samtliga i gruppen möttes och genomförde en session ”designterapi”.

-Syftet med projektet har inte varit att göra de bästa stolarna. Inte heller att utmana upphovsrätten, behandla eventuella designtrauman eller undersöka samarbetsmetoder – det har snarare varit ett medel för att utveckla nya idéer kring alternativa designroller och designproduktion, säger Margot Barolo.

Samira Bouabana, grafisk formgivare och programansvarig för Visuell kommunikation och John Bengtsson som gick ut programmet 2020, har formgivit boken. Karin Björkquist är fotograf.

Konstnärlig forskning på Beckmans

2017 inledde Beckmans Designhögskola en satsning på konstnärlig forskning. Sedan dess har tre olika forskningsprojekt genomförts vilka har kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation. Projekten har presenterats i olika format under 2020 samtidigt som nya forskningsprojekt har initierats.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev




Filtrera