Bevarandet av digital design nytt forskningsprojekt vid Beckmans

Beckmans konstnärlig forskning, visuell kommunikation

Internationellt forskningsprojekt vid Beckmans Designhögskola vill skapa förutsättningar för bevarandet av digital design för framtiden.

Med start i höst kommer Peter Ström, grafisk designer och lektor på programmet Visuell kommunikation, påbörja sitt forskningsprojekt om bevarandet av design för digitala medier.

– Grafisk design och visuell kommunikation existerar idag till stor del i digital form. Trots det finns det ingen infrastruktur för långsiktigt bevarande av det vare sig i Sverige eller internationellt. Området är i stort sett outforskat men kommer att få stor relevans i framtiden då det kommer att bli viktigt att blicka tillbaka på de enorma teknologiska förändringar samhället genomgått under den digitala revolutionen, i synnerhet dess påverkan på visuell kommunikation och design. Men eftersom det saknas verktyg för att dokumentera och arkivera vårt designarv riskerar en betydande del av vår kultur och historia att försvinna för framtiden, säger Peter Ström.

Högaktuellt projekt i coronatider 

Projektet är högaktuellt, inte minst med tanke på det coronavirus som nu dikterar samhällets villkor och mer eller mindre tvingar in alla i digitala sammanhang. Hittills har dock vikten av digital design ansetts underordnad när det kommer till insamlandet och bevarandet av grafisk design. Det finns ingen institution i Sverige som utifrån ett designperspektiv tar ansvar för det enorma digitaliserandet som skett i samhället i stort och inom grafisk design i synnerhet de senaste decennierna.

Till projektet knyts internationella såväl som svenska experter inom området. Förhoppningen är att på sikt få till en förändring i synsättet på det digitalt skapade och inte minst undersöka möjligheterna till ett verktyg för insamlandet av digital design. Arbetet kommer kunna följas på projektets webbsida www.preserving.design.

Konstnärlig forskning vid Beckmans Designhögskola 

2017 inledde Beckmans Designhögskola en satsning på konstnärlig forskning. Fyra olika forskningsprojekt med kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation har hittills genomförts. Projekten presenteras i olika format under 2020 samtidigt som nya forskningsprojekt kommer att initieras.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera