Beckmanslektor nu även professor på Malmstens

Beckmans personal, form

Andreas Nobel är lektor på Beckman i historia, teori och kontext med inriktning på form. Nu har han också utnämnts till professor i möbeldesign på Malmstens Linköpings universitet.

Tjänsten innebär både undervisning och forskning inom ämnet möbeldesign.

– Vad gäller ämnesutveckling och forskning så har jag för avsikt att, i samarbete med skolans personal, studenter och förhoppningsvis även med andra verksamma inom Linköpings universitet, formulera, initiera och skriva projektansökningar som rör sig kring utvecklingen av nyskapande, angelägen och hållbar möbeldesign/möbelproduktion. Ett prioriterat område vid Malmstens är också gränsöverskridande samarbets- och utvecklingsprojekt mellan våra respektive utbildningsprogram i Möbeltapetsering, Möbelsnickeri och Möbeldesign, berättar Andreas.

Om Andreas Nobel

Andreas Nobel är fil dr och formgivare och började sin yrkesbana i designgruppen Uglycute. Gruppen arbetade redan från start medvetet och aktivt för att låta teori, pedagogik och praktik befrukta varandra och bli till en ourskiljbar helhet, något som han tidigare berättat att han använt sig av i hela sitt yrkesliv som inredningsarkitekt och designer, som lärare, som skribent och som doktorand. 

2015 disputerade han på avhandlingen ”Dimmer på Upplysningen – text, form och formgivning” som rör sig kring förhållandet form och innehåll i allmänhet och hur formgivning förhåller sig till samtidens syn på kunskap i synnerhet.

Parallellt med professuren kommer Andreas att fortsätta som lektor på Beckmans.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera