Beckmanslektor nu också doktorand i visuell kommunikation på Konstfack

Beckmans personal, visuell kommunikation

Grattis till Beckmanslektor Brita Lindvall Leitmann, som nu blir en av Sveriges första doktorander i ämnet visuell kommunikation på konstnärlig grund!

Banbrytande praktik

Brita Lindvall Leitmann är grafisk formgivare med 25 års yrkespraktik och är sedan hösten 2019 lektor på programmet Visuell kommunikation på Beckmans. Hen är internationellt uppmärksammad för sin metodologiskt och estetiskt banbrytande praktik och driver sedan 2012 designstudion Bastion där hen, tillsammans med Alexandra Falagara, undersöker hur maktkritisk teori kan omsättas genom visuell kommunikation. Mest uppmärksammat är kanske deras omgörning av tidskriften Bang (2012–2015) som belyser och leker med typografiska traditioner, visuell kultur och redaktionella principer. 

Utnämning med stor betydelse för utvecklingen av ämnet visuell kommunikation 

Tillsammans med illustratören och bildberättaren Cecilia Hei Mee Flumé påbörjar hen sina doktorandstudier vid Konstfack i samarbete med HDK-Valand i november 2020. –Det här är personer som utmärker sig genom sina arbeten, de står med stadiga fötter i praktiken och visar hur görandet och tänkandet är starkt sammanvävda processer. Deras gestaltande kunskaper, hantverksskicklighet och nyfikenhet är oerhört värdefulla på en nivå där teori riskerar att triumfera praktisk kunskap, berättar Johanna Lewengard och Sara Teleman, professorer i illustration respektive grafisk formgivning vid Konstfack, som också understryker betydelsen för utvecklingen av området visuell kommunikation nu när de första doktoranderna utsetts.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera