Alumni utvalda till modeutställning på Rian Designmuseum

Beckmans alumni, mode

Yanis Doreys examenskollektion från Beckmans 2021 är en del av modeutställningen Att konstruera ett jag som just nu pågår på Rian Designmuseum.

Yanis Doreys examenskollektion från Beckmans 2021 är en del av modeutställningen Att konstruera ett jag som just nu pågår på Rian Designmuseum.

Ytterligare en Beckmansalumn, Marie Isacsson (2018), visar sin kollektion Fantasy Land som undersöker relationen mellan det faktiska och det fiktiva genom online-alter-egon. Dessutom är två av katalogens texter skrivna av lektorer på Beckmans; Lisa Ehlin som utforskar bilden i förhållande till jaget och Maria Ben Saad, som skriver om kritiskt tänkande inom mode vilket knyter an till hennes forskningsprojekt vid Beckmans, Critical Fashion Project.

Kollektion som utforskar mångkulturell identitet

I Yanis Doreys kollektion There is Nowhere like Home, But Home is Nowhere undersöker han sin dubbla kulturella identitet genom att knyta samman klädtraditioner och historia från Frankrike och Algeriet. Klassisk haute couture från 1940- och 50-talen och herrskrädderi möter draperingar av långa tygstycken som i den algeriska traditionella klädedräkten. Kollektionen knyter an till respektive kulturs rötter samtidigt som den vill ge en vision av kulturell mångfald. Enligt Yanis Dorey är kollektionen ett första steg till att utveckla ett nytt visuellt ordförråd som kan användas för att representera mångkulturell identitet.

Ett möte mellan mode och den digitala världen

Redan i sin examenskollektion från Beckmans 2018 undersökte Marie Isacsson gaming och dess relation till mode. Under sin MA på Royal College of Art (RCA) i London, där kollektionen Fantasy Land tog form, vidareutvecklade hon tematiken. Enligt Marie Isacsson kommer digitala verktyg och plattformar spela en ny roll för modevärlden och modevärlden kommer i sin tur få en allt större roll inom den digitala världen. I framtiden kanske vi äger både digitala och fysiska garderober samtidigt, för vi kanske inte behöver äga ett plagg som bara ska visas i ett foto på Instagram?

Om utställningen

Utställningen Att konstruera ett jag är en grupputställning med tio samtida modeformgivare på Rian Designmuseum som visar olika gestaltningar av identitet och förhållandet mellan jaget och den klädda kroppen. Det kopplas till frågor om genus och kulturell tillhörighet men också till konsumtion och kan ta formen av en lek mellan fantasi och verklighet. Utställningen visas t o m den 21 november.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera