Beckmans medverkar på Nobel Week Lights

Beckmans alumni

Ljusfestivalen Nobel Week Lights äger rum under Nobelveckan 4-12 december. Beckmans medverkar med ett verk skapat av alumni från skolan som visas på Sergels torg.

Verket, ”(REACTION VIDEO)”, är skapat av konstnärskollektivet Swedish Girls som består av Josefin Zachrisson, Julia Jondell, Matilda Ellow och Mira Bergh som alla gick ut Formprogrammet 2019. Det är också ett samarbete med konstnären Jenny Forsgren.

Foto: Christian Åslund

Videoinstallationen kopplas till årets fredspristagare, Maria Resa och Dmitrij Muratov, som får priset för sina insatser med att skydda yttrandefrihet som en förutsättning för demokrati och varaktig fred. Genom journalistik och med livet som insats reagerar de på samtiden, söker och finner nya berättelser.

Verket står på Sergels torg, framför Kulturhuset Stadsteatern mellan 4-12 december. Foto: Christian Åslund

I verket har konstnärerna filmat och abstraherat sina egna reagerande ansikten. I den fysiska gestaltningen har de tagit fasta på kedjan av reaktioner och översatt det i formen som videoverket projiceras på. Verket byggs upp genom tekniken ”Mise En Abyme” som i film- och litteraturteori hänvisat till att infoga en berättelse i en berättelse. På så vis visualiserar de reaktioner av reaktioner. Med samtiden som utgångspunkt har de inspirerats av YouTube-fenomenet Reaction Vidos, där människor filmar sig själva när de reagerar på olika saker – allt från fruktansvärda nyheter till nysläppt musik.

Foto: Christian Åslund

Projektet är utvecklat inom ramen för Beckmans College of Design Alumniprojekt i samarbete med Nobel Week Lights.  

Om Swedish Girls & Jenny Forsgren

Swedish Girls är ett konstnärskollektiv med säte i Stockholm som arbetar i gränslandet mellan konst och design. Den består av Matilda Ellow, Julia Jondell, Mira Bergh och Josefin Zachrisson. Tillsammans utmanar de normativa arbetssätt och har ett konceptuellt fokus. Deras projekt hanterar samtida diskussioner för att väcka känslor och skapa samtal. Vid sidan av kollektivet har varje medlem sin individuella praktik.

Jenny Forsgren är konstnär inom det audiovisuella fältet med fokus på immersiva rum och multisensoriska upplevelser. Genom installationer och projektionsmapping undersöker hon samspelet mellan materialitet och digitalitet, med ett särskilt intresse för kroppar i rörelse. Hennes skapande har utgångspunk i filosofiska begrepp och teoretiska förhållningssätt där metoden uppstår i mötet med varje ny kontext.

Om Nobel Week Lights

För andra året äger ljusfestivalen Nobel Week Lights rum på Stockholms gator under Nobelveckan 4-12 december. Med inspiration från Nobelprisbelönade insatser och individer skapas fantastiska ljusinstallationer som lyser upp i decembermörkret.

Årets konstnärer och ljusdesigners utforskar några av vetenskapens största upptäckter och skapar fantastiska installationer. Med hjälp av unika idéer och teknisk skicklighet skapas verk som inspirerar, lockar till eftertanke och ger nya perspektiv på staden och den urbana miljön.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera