Avgångsstudent tilldelas Svenskt Tenns Designstipendium

Beckmans

Simon Mattisson, avgångsstudent vid Beckmans Formlinje, har tilldelats Svenskt Tenns Designstipendium för sitt examensarbete Granland. 


– Jag utvecklar en träkomposit innehållandes virke från granbarkborre-angripen gran för 3D-printing. Med hjälp av detta material har jag formgivit och producerat en kollektion möbler, inspirerade av de mönster som granbarkborren gräver under granens bark. Dels för att visa på alternativa användningsområden för detta skadade virke, men också för att använda design som ett medel för att lyfta och kommunicera problemet med granbarkborrar, säger Simon Mattisson, formgivare.

Om Svenskt Tenns Designstipendium
Svenskt Tenns Designstipendium delas årligen ut till en av avgångsstudenterna vid Beckmans Designhögskolas Formlinje vars arbete uppfyllt kriterierna för långsiktighet, kvalitet och god form. I Stipendiet ingår en prissumma på 20 000 kr och möjlighet att visa upp sitt arbete på Svenskt Tenn. Dessutom får stipendiaten vistas två veckor i den av Svenskt Tenn inredda gästlägenheten på Svenska Institutet i Paris.


Motiveringen för årets pristagare lyder: ”Att som formgivare sätta sig in i en miljöproblematik, utveckla ett helt nytt material och sedan på ett estetiskt genomarbetat sätt skapa objekt genom 3D-printing, tycker vi är både visionärt och hållbart. Att objekten dessutom är vackra och väl formgivna gör Simon Mattisson och hans projekt Granland till en värdig stipendiat 2022.”

Granland visas i Svenskt Tenns butik på Strandvägen 5 i Stockholm den 2-11 september 2022.

Till Simon Mattissons examensarbete här: https://2022.beckmans.college/form/simon-mattisson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera