Glas för en lyxigare frukost gav årets stipendium från Svenskt Tenn

Beckmans form

Svenskt Tenn har utsett formstudenten Arpie Amirians
till årets glas-stipendiat. Hon får stipendiet för sin unika äggkopp och dricksglas
som skapar en frukost med guldkant.

Mönster som skapar harmoni

Andraårsstudenterna på Form har under sex veckor utforskat glas i samarbete med Svensk Tenn. Uppdraget studenterna fick av företaget var att skapa en produkt eller produktserie på temat ”Det dukade bordet”.

– Något som jag upplever genomsyrar Svenskt Tenn är känslan av det slumpartade, hur de blandar olika mönster och hur traditionellt blandas med modernt. Josef Frank pratade om hur olika mönster i rummet skapar harmoni, vilket är ett tankesätt som även syns i Estrid Ericsons dukningar. Dessa tankar har jag haft med mig under min process och mönstret i mitt glas ska skapa den harmonin, berättar Arpie Amirians. 

Ränderna har hon skapat genom optisk glasblåsning, en teknik som skapar olika mönster i glas. Genom Svenskt Tenns stipendium får hon nu ytterligare 4 timmar i hyttan på Stockholm Glas för att utforska och experimentera med bland annat optikblåsning och få fram fler prototyper. 

”Stor potential i produkterna” 

Juryn imponerades av hennes sätt att vidareutveckla sin ursprungsidé – en äggkopp för en lyxigare frukost, till att även inkludera ett dricksglas. 

”Utifrån vad som kan upplevas som enkla skisser har studenten arbetat vidare och produkten har fått ett eget uttryck och ett breddat användningsområde. Vi ger årets stipendium till Arpie Amirians för hennes äggkopp, som vi lika väl ser som ett litet glas, och för hennes dricksglas Ova. Vi ser stor potential i dessa två produkter, både i att fortsätta utforska hur olika optikformar skulle kunna ge olika varianter, att fortsätta skissa på hur fler delar i en Ova glasservis skulle kunna se ut och hur glasen skulle kunna se ut i färg. Vi vill helt enkelt se mer av Ova och ser eventuella framtida möjligheter att de skulle kunna säljas på Svenskt Tenn,” skrev juryn i sin motivering.

Två hedersomämnande delades ut

De två hedersomnämnanden gick till Gustav Winsth och till Emma Falkenhed. Gustav uppmärksammades för sin vas Skjuv där strikt cylindriska ytor som separerats möts, skjuvats och svävar på släta organiska luftkuddar och på så vis skapar ett tyngdlöst uttryck och originalitet i varje exemplar. Emma uppmärksammades för sitt glas Korg där strukturen av en korg som tonas ut runt vattenglaset förhöjer glasets taktila aspekt. 

Studiebesök och gästlärare 

Under kursen har klassen gjort flera studiebesök, bland annat på Svenskt Tenns butik i Stockholm, och under en rundresa i Glasriket i Småland då de besökte Skrufs glasbruk och The Glass Factory Boda Glasbruk. Kursansvarig lärare har varit Peter Nylander, lektor på Form. Gästlärare var Gustaf Nordenskiöld och Simon Klenell, gästkritiker var Carina Seth Andersson. Själva glasblåsningen skedde för första gången i samarbete med Stockholm Glas i Gustavsberg där Simon Klenell, Rasmus Nossbring och Liu Chien Kuang blåste upp studenternas förslag. Thommy Bindefeld och Ebba von Blixen representerade Svenskt Tenn.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera