Are We There Yet? – Beckmans i samarbete med Beijerinstitutet och Svenskt Tenn

Beckmans 2023, beijerinstitutet, svenskt tenn, visuell kommunikation och vk

Det årliga tvärvetenskapliga samarbetet mellan studenter i Visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola, forskarna vid Beijerinstitutet och Svenskt Tenn initierades 2017.

Samarbetet ”Are We There Yet” syftar till att öppna upp nya vägar för forskning och visuell kommunikation att mötas och samspela för att gestalta och förmedla kunskap, både intellektuellt och emotionellt.

I årets samarbete tolkar studenterna Beijerinstitutets högaktuella forskning om antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot global hälsa och livsmedelstrygghet. Antibiotikaresistens är naturlig, men överanvändning av antibiotika till människor och djur accelererar denna process. Studenterna vill belysa vanliga missuppfattningar, uppmuntra till samtal med betoning på att åtgärder, på alla samhällsnivåer, kan minska påverkan och begränsa spridningen av resistens.

– Dörren mellan forskning och kommunikationsdesign står vidöppen i det här samarbetet mellan Beckmans designhögskola, Beijerinstitutet och Svenskt Tenn. Att studenterna får ta avstamp i aktuell forskning och undersöka vägar att kommunicera antibiotikaresistens, ger en experimentlust som uppstår ur allvaret. Det är värdefullt för oss alla, säger Sophia Wood, kursansvarig lektor vid Beckmans designhögskola.

Forskningen säger att antibiotikaresistensen globalt redan har gått för långt. Vad krävs det för att resten av oss ska förstå?

– Årets samarbete med Beckmansstudenterna kring antibiotikaresistens har varit en väldigt inspirerande upplevelse. Vårt första möte visade på okunskap om ämnet men samtidigt också ett stort intresse för att veta mer och förstå. Processen innebar att vi forskare tvingades att konkretisera och förtydliga vår forskning, vilket har varit nyttigt. Som vanligt så slås man med häpnad över hur studenterna tagit sig an ämnet och hur de omvandlat budskap till olika konstformer – alla väldigt nytänkande och helt utanför ens egna referensramar av vad som var möjligt, säger Max Troell, forskare vid Beijerinstitutet.

Deltagande studenter: Andreas Rehnberg, Caroline Hallersjö, Ernst Lilja, Gabriel Ankar, Greta Gustafsson, Jonas Hemlin, Justus Skördeman, Klara Viridén, Linnéa Arminda Birkelund, Ludvig Wänelöf, Mauritz Larsson, Oscar Hagberg, Rebecca Lagerstedt, Salmah Jumbe, Ted Söderberg.

Kursansvarig lektor: Sophia Wood

Extern mentor: Helena Hammarskiöld

Visuell identitet: Andreas Rehnberg, Caroline Hallersjö, Ernst Lilja, Klara Viridén, Ludvig Wänelöf, Mauritz Larsson.

Deltagande forskare: Max Troell, Patrik Henriksson (Beijerinstitutet), Peter Søgaard Jørgensen, Tiscar Graells (GEDB), Andrea Caputo Svensson (ReAct – Action on Antibiotic Resistance)

Svenskt Tenn: Thommy Bindefeld (Senior Advisor), Karin Södergren (Huvudkurator), Åsa Brenner Toris (Kurator), Klara Hjärtsjö (Projektkoordinator).

Utställningar och datum: Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm, 18/4–8/5 
Universitetets Huvudbyggnad, Uppsala, 9–10/5 
Svenskt Tenn, Stockholm, 8/6–17/6

Om Svenskt Tenn och Beijerinstitutet: Svenskt Tenn ägs av Beijerstiftelsen och företagets vinster går till forskning främst inom ekologisk ekonomi, miljöbevarande och medicin, samt främjande av svensk inredning och design. Hållbarhet, kvalitet och engagemang har varit företagets kärnvärden sedan grundandet år 1924.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Filtrera