Besök av EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke

vik. kommunikatör

Som avslutning på modestudenternas hållbarhetskurs kom EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och presenterade EU:s nya textilstrategi.

Beckmansalumni med och driver förändring i industrin

Strategin kommer att få stor påverkan på textilbranschen då den ska hjälpa EU att ställa om till en klimatneutral cirkulär ekonomi med mer hållbara och energieffektiva produkter som går att återanvända, laga och återvinna. Under sitt besök betonade hon modestudenternas viktiga roll i att driva förändring i industri.

–Hållbarhet är en självklar del av modeprogrammet och examinerade studenter har länge bidragit till att driva förändring i industrin. Ett exempel är modemärket Rave Review som grundats av två alumni från Beckmans, och som med sitt innovativa koncept satt remake och upcycling på den internationella modescenen. Ett annat exempel som driver förändring är att arbeta med andra affärsmodeller. Tidigare Beckmansstudenten Jade Cropper, som uteslutande arbetar med tygrester, återvunnet material och med mycket fokus på olika designlösningar, säljer exempelvis endast ett mycket begränsat antal av varje plagg säger Pär Engsheden, designer och programansvarig.

man och kvinna pratar framför kreation
Mohammad Ali Yaghoobi visar sin zerowaste-kreation för Alice Bah Khunke.

Hållbarhetskurs | zerowaste & digitala och analoga tekniker

I samband med besöket fick studenterna också chans att presentera delar av sitt arbete i hållbarhetskursen där de arbetat med ett zerowaste-projekt och kombinationer av digitala och analoga tekniker. Kursansvarig har varit Martin Bergström, designer och konstnär.

två kvinnor pratar framför kreation
Emily Gullbo presenterar sitt print och zerowaste-kreation för Alice Bah Khunke.

Förhandstitt på kreation av Beckmansalumn Bea Szenfeld

Studenterna fick dessutom en förhandstitt på en kreation som Beckansutbildade Bea Szenfeld skapat till Alice Bah Khunke för årets Elle-gala. Inspirationen kommer från Harry Martinssons dikt Aniara där han gestaltar människor som ombord på ett svenskt rymdskepp tvingas leva med insikten om att ingen räddning är möjlig.

Kreation inspirerad av Harry Martinsons diktsamling Aniara.

Uppdatering: Blev Årets gala-look 2022!

Alice Bah Kuhnke fick under Elle-galan pris för Årets gala-look 2022 med kreationen av Bea Szenfeld. Foto: Leonard Gren.
Nyheter
Filtrera